Kuolemanrangaistus

Petteri Mikkonen
Petteri Mikkonen

Kuolemanrangaistusta on käytetty lähes kaikissa maissa rangaistuksena kaikkein vakavimmista rikoksista, kuten murhasta. Nykyisin lähes kaikki länsimaat ovat kieltäneet kuolemanrangaistuksen. Se on kielletty myös useissa ihmisoikeussopimuksissa.

Suomessa kuolemanrangaistus on pantu viimeksi täytäntöön 1820-luvulla. Tämän jälkeen tätä lopullista rangaistusmuotoa on käytetty meillä vain sotien aikana. Lopullisesti kuolemanrangaistus poistettiin Suomen laista 1972 ja nykyisin kuolemanrangaistus on kielletty myös Suomen perustuslaissa.

Monessa maassa kuolemanrangaistus on kuitenkin edelleen voimassa. Listalla on esimerksi länsimaatYhdysvallat, Japani ja Etelä-Korea . Euroopan maista Valko-Venäjä on ainoa maa, jossa kuolemantuomio on yhä käytössä.

Vuonna 2019 20 maassa 657 ihmisen kuolemantuomio pantiin täytäntöön. Uusia kuolemaantuomittuja oli 2307. Tämän lisäksi 25 000 kuolemaantuomittua odottaa toimeenpanoa.

Edellä mainituista luvuista puuttuu kokonaan Kiina, jossa ihmisoikeusjärjöstö Amnestyn mukaan teloitetaan tuhansia ihmisiä vuosittain. Virallisia lukuja ei kuitenkaan ole tiedossa, sillä ne ovat Kiinan valtio ei kerro niistä valtion ulkopuolelle.

Tässä artikkelissa perehdytään siihen, millaiset ovat kuolemaan tuomitun viimeiset hetket, ennen kuin kuolemantuomio pannaan täytäntöön!

Kuolemantuomio Yhdysvalloissa

Kuolemanrangaistus on käytössä 27 Yhdysvaltojen osavaltiossa. Lisäksi myös liittovaltiolla ja Yhdysvaltain asevoimilla on oikeus tuomita ihmisiä kuolemaan. Koska Yhdysvalloissa osavaltioilla on paljon valtaa, niin myös kuolemantuomioon liittyvät käytännöt toteutetaan osavaltiosta riippuen hieman eri tavalla.

Kun valamiehistö on todennut henkilön syylliseksi, niin sama valamiehistö myös päättää saako tämä henkilö kuolemanrangaistuksen.

Jos termi valamiehistö ei ole tuttu, niin kyseessä on niin kutsutun valamiesoikeuden maallikkojäsenet, jotka valitaan tavallisen kansan keskuudesta.

Suuri osa Yhdysvaltojen kansalaisista, yleensä vähävaraiset, eivät kuitenkaan ole niissä väestörekistereissä, joista valamiehet valitaan. Ihminen voi myös joillakin perusteille kieltäytyä valamiehinä toimimisesta.

Kun henkilölle on annettu kuolemantuomio, hän voi valittaa siitä korkeampaan oikeusasteeseen ja vaatia tuomion kumoamista tai sen muuttamista. Lopullisen päätöksen tultua korkeimman oikeuden tuomari tai osavaltion kuvernööri allekirjoitaa lopullisen päätöksen. Tällöin määrätään myös teloituspäivä. Tuomitulle tämä päivämäärä pitää kertoa vähintään kuukautta aikaisemmin. Tämänkin jälkeen tuomittu voi vielä valittaa tuomiosta korkeimmalle oikeudelle, joka voi lykätä tuomioon täytäntöönpanoa.

Kaiken kaikkiaan kuvio Yhdysvalloissa on melko epäselvä ja aika tuomion julistamisesta sen täytäntönpanoon on keskimäärin 22 vuotta.

On myös merkillepantavaa, että vuonna 2019 ainoastaan 2 % kuolemaantuomituista on Yhdysvalloissa naisia.

Viimeiset 24 tuntia

Kuten aikaisemmin mainitsin, niin käytännöt kuolemaantuomitun vangin viimeisen 24 osalta poikkeavat jonkin verran riippuen siitä missä osavaltiossa ollaan! Olenkin käyttänyt tässä videon osassa lähteenä mainiota The Infographics Show -Youtube-kanavaa, josta löytyy paljon tietoa aiheesta.

Vangin viimeinen vuorokausi alkaa sillä, että hänet kuljetetaan niin kutsuttuun teloituskammioon. Yleensä tämä tapahtuu teloituspäivää edeltävänä iltana. Tunnelma vankia kuljettavassa autossa on painostavan hiljainen, kaikki tietävät mihin tämä matka päättyy.

Vangin saavuttua tähän kuoleman taloon hänet tarkastetaan todella perinpohjaisesti. Tämä tehdään sen takia, ettei vanki aiheuta vaaratilanteita vartijoille tai yritä itsemurhaa ennen varsinaista kuoleman tuomion täytäntöönpanoa.

Kun vanki on kuljetettu selliin, hänellä on mahdollisuus nukkua. Toisaalta voi vaan miettiä, kuinka monelle ihmiselle uni tulee tässä kohtaa. Itse en ainakaan pystyisi nukkumaan silmäystäkään, kun se normaaliolosuhteissakin on välillä niin haastavaa.

Tyypillisesti teloituskammion selli on hieman tilavampi ja siistimpi kuin se, missä vanki oli ennen tätä asunut. Sellistä löytyy yleensä myös WC ja suihku. Täällä hän saa myös päälleen hieman paremmat vaatteet kuin tyypillinen vankila-asu.

Yön aikana vankia on tarkoitus valvoa koko ajan sen varalta, että hän yrittäisi tehdä itselleen jotain. Vangille annetaan myös paperia ja kynä, johon hän voi kirjoittaa ajatuksiaan. Näitä kirjoituksia lukemalla on tullut ilmi tapauksia, jossa vangin vartiat eivät ole pysyneet hereillä, vaan kuolemaantuomittu vanki on saanut vierestä seurata heidän untaan.

Jos vanki onnistuu nukahtamaan, niin kauaa hän ei ehdi nukkua. Herätys on aikaisin, jopa puoli viideltä aamulla. Tällöin vangille annetaan mahdollisuus peseytyä. Aamun ja aamupäivän aikana on mahdollista, että tuomitun vangin läheiset vierailevat hänen luonaan! Hänelle annetaan myös mahdollisuus soittaa puheluita. Tärkeässä roolissa on myös pappi, jonka tehtävänä on tukea vankia ja antaa hänelle hengellistä apua. Aamupäivän päätteeksi vangille tarjoillaan lounas, joka on tyypillisesti tavanomaista vankilaruokaa. Aamupäivän aikana myös teloitushuone valmistellaan siten, että kaikki toimii niin kuin pitää.

Lounaan jälkeen vangilla on muutama tunti aikaa. Hänen on mahdollista kirjoittaa kirjeitä. Kaikki eivät näin tee vaan viettävät nämä yksinäiset tunnit hiljaisuudessa. Pappi on edelleen käytettävissä, jos vanki haluaa keskustella hänen kanssaan!

Tässä vaiheessa vangilta myös kysytään, mitä hän haluaisi syödä viimeisellä ateriallaan! Ihan mitä tahansa ei kuitenkaan voi tilata ja eri osavaltiossa on eri määrä rahaa käytettäväksi vangin viimeiseen ateriaan. Esimerkiksi Floridassa viimeinen ateria saa maksaa enintään 40 dollaria.

Se, mitä kuolemaantuomitut vangit haluavat viimeisellä ateriallaan vaihtelee tietysti valtavasti. Toiveissa on usein pikaruokaa tai pihviä, mutta hieman erikoisempia toiveitakin on toteutettu. Esimerkiksi virastotalon edessä pommin räjäyttänyt Timothy McVeigh tilasi ainoastaan noin litran verran minttujäätelöä.

Tässä kohtaa on pakko kysyä, mikä olis sun viimeinen ateria? Mää varmaan ottaisin Special Opera pizzan Siuron paikallisesta Kebab-pizzeriasta. Olis kyllä todellinen maailmanloppu, jos tähän pizzaan olis vahingossa eksynyt ananasta

Joissakin osavaltiossa summa on huomattavasti pienempi. Toisaalta on myös osavaltioita, joissa vangille ei anneta mahdollisuutta tilata toivomaansa ruokaa vaan hänelle tarjotaan perus vankilaruokaa. Joka tapauksessa viimeinen ateria tarjoillaan yleensä iltapäivällä noin klo 16 aikaan.

Itse teloitus tapahtuu yleensä alkuillasta, vaikkakin ajankohta voi vaihdella osavaltiosta toiseen. Vanki kuljetetaan tällöin teloitushuoneeseen, jossa hänelle saatetaan antaa mahdollisuus viimeiseen puheenvuoroon. Joissakin osavaltiossa tämä aika on jopa 2 minuuttia kun taas toisaalla vanki ei saa sanoa enää sanaakaan.

Tässä vaiheessa monet vangit pyytävät anteeksi tekemiään rikoksia. Toisaalta on myös vankeja, jotka vitsailevat esimerkiksi sillä, ettei puhelin liittovaltion kuvernöörille toimi. Tällä viitataan siihen, että kuvernöörillä on vielä tässä vaiheessa mahdollista perua teloitus. Näin on myös joskus tapahtunut.

Itse teloitusta seuraa todistajat, jotka voivat olla esimerkiksi vangin läheisiä. Lopulta on kuitenkin tullut aika ja kuolemantuomio pannaan täytäntöön. Menetelmät vaihtelevat osavaltiosta toiseen ja joskus vangilla on myös itse mahdollisuus valita menetelmä. Ylivoimaisesti eniten on käytetty vankiin injektoitavaa tappavaa ruisketta. Tosin viime aikoina suuret lääkeyhtiöt ovat ruvenneet vastustamaan tätä. Esimerkiksi Toukokuussa 2016 lääkejätti Pfizer ilmoitti pyrkivänsä varmistamaan, ettei sen tuotteita käytetä teloituksiin

Tätä myrkkuruisketta ei myöskään anna yleensä lääkärit, sillä se sotisi heidän etiikkaansa ja vannomaansa lääkärinvalaa vastaan.

Kuolemantuomio Japanissa

Kuten videon alussa mainitsin, niin kuolemantuomio on käytössä muuallakin kuin yhdysvalloissa. Tätä videota tehdessä mulle tuli yllätyksenä, että tämä rangaistusmuoto on käytössä myös Japanissa, joka on yhdysvaltojen ohella ainoa G7-maa, jossa tämä rangaistus on käytössä!

Vuonna 2019 tehdyn kyseltutkimuksen mukaan yli 80 % Japanilaisista on kuolemanrangaistuksen kannalla. Tämä luku on merkittävästi suurempi kuin Yhdysvalloissa, jossa kuolemanrangaistusta kannattaa vain noin puolet väestöstä.

Japanin rikoslaki listaa 18 eri rikosta, joista voidaan määrätä kuolemantuomio. Näitä ovat esimerkiksi maanpetos, murha ja murhan yritys. Lisäksi esimerkiksi kidnappauksesta ja aseellisesta ryöstöstä voi Japanissa saada kuoleman tuomion.

En tiedä teistä, mutta musta kuolemantuomio aseellisesta ryöstöstä kuulostaa aika kovalta.

Japanissa on käytössä teloitustapana ainoastaan hirttäminen. Eräs merkittävä eroavaisuus Yhdysvaltoihin on se, että Japanissa kuolemaan tuomittu ei saa tietää teloituspäivämääräänsä etukäteen. Vanki siis joutuu elämään eristyssellissä jatkuvan epätietoisuuden vallitessa. Tänä aikana omaisten vierailut pidetään minimissä ja liikuntaa saa harrastaa kaksi kertaa viikossa.

Tätä perustellaan sillä, että tämä olisi vangin mielenterveyden kannalta parempi vaihtoehto, sillä jos ajankohta olisi tiedossa, omaisten kohtaaminen olisi tuomituille vaikeampaa. Tyypillisesti vanki saa tiedon teloituksesta vasta kyseisen päivän aamuna.

Mun on aika vaikea olla samaa mieltä tämän asian suhteen.

Vangit nimittäin joutuvat Japanissakin odottamaan tuomiotaan keskimäärin viiden vuoden ajan. On myös pidempiä odotusaikoja. Esimerkiksi Vanki nimeltä Masakatsu Nishikawa joutui odottamaan tuomiotaan vuosikymmenien ajan.

Yhdysvalloissa kuolemantuomio on langetettu yli 8000 ihmiselle vuosien 1973 ja 2004 välillä. Tästä määrästä reilu neljä prosenttia eli 340 ihmistä on ollut syyttömiä. Tämä tieto on peräisin Michiganin yliopiston tekemästä tutkimuksesta.


Tämä ei tarkoita sitä, että nämä 340 syytöntä olisi teloitettu. Tarkasteluajanjaksossa on nimittäin reilut 35 % kuolemantuomioista muutettu elinkautisiksi.

Se kuinka syyttömiä on teloitettu, on vain arvailujen varassa.

Mitä ajatuksia tämä herättää?

Lähteitä ja tutkittavaa

https://www.pnas.org/content/early/2014/04/23/1306417111

https://yle.fi/uutiset/3-10111929

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemanrangaistus_Suomessa

https://youtu.be/Zg3t22l0ByM

https://youtu.be/SG1vNoErfQw

https://youtu.be/SGzQU9LTlN8

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuolemanrangaistus

https://people.howstuffworks.com/lethal-injection2.htm

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/world/20190212STO25910/kuolemanrangaistus-euroopassa-ja-maailmassa

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/07/19/10-facts-about-the-death-penalty-in-the-u-s/

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-death-penalty

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9444ca5d-2bf1-47fc-932b-defa3459998c

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000003474099.html

https://listafriikki.com/elamantapa/10-viimeiset-ateriat/

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Duell_(criminal)

https://www.nbcnews.com/news/us-news/alva-campbell-inmate-who-survived-execution-try-dies-ohio-prison-n852961

https://www.vice.com/en/article/kzgggm/death-row-inmate-who-survived-his-own-execution-really-doesnt-want-a-do-over

https://www.pnas.org/content/111/20/7230

Petteri Mikkonen

Kiinnostunut kaikesta! Youtuben parhaat dokumentit!