Prosenttijengit - Moottoripyöräkerhot Suomessa

Petteri Mikkonen
Petteri Mikkonen

99 % kaikista moottoripyöräilijöistä on kunnollisia lakia kunnioittavia kansalaisia. Tämä video keskittyy siihen yhteen prosenttiin, jotka kuuluvat rehellisen yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tämä määritelmä tosin on pitkälle viranomaisten muotoilema. Jengiläiset itse kertovat 1%-merkin merkitsevän heille vain veljeyttä ja vapautta.

Matka suomalaisten prosenttijengien saloihin on haastava. Sanomattakin on selvää, että tietoa kerhojen toimintaperiaatteista on julkisuudessa verrattain vähän ja sekin tieto, mitä löytyy on usein pahasti värittynyttä.

Haastavat aiheet kuitenkin kiinnostavat mua ja toivonkin, että tässä artikkelissa saan edes hieman rajoitettua pintaa suomalaisista prosenttimerkkiä kantavista moottoripyöräkerhoista.

Voit katsoa artikkelin myös videomuodossa:

Järjestäytynyt rikollisuus Suomessa

On tähän alkuun vielä erikseen mainittava, että monet tällä videolla esitetyt asiat ovat Mika Tamsin Poliisiammattikorkeakouluun tekemästä opinnäytetyöistä vuodelta 2020. Rikoslain 6. luvun 5§ 2 momentti määrittelee järjestäytyneen rikollisryhmän seuraavalla tavalla:

’’ Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.’’

Poliisin tietojen mukaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien ryhmien määrä on lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa. Keskusrikospoliisin arvion mukaan Suomessa toimii noin 90 ryhmää ja näillä ryhmillä on jäseniä noin 900-1 000.

Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmärakenteet ovat hierarkkisten ryhmien lisäksi yhä useammin verkostomaisia ja tarpeiden mukaan nopeasti joustavia ja tapauskohtaisia. Myös kansainvälisen rikollisuuden osuus Suomessa tehtävistä rikoksista on kasvamaan päin.

Järjestäytynyt rikollisuus on muuttanut Suomessa muotoaan // Shutterstock

Suomessa järjestäytyneet rikollisryhmät ovat mukana erityisesti huumausainerikollisuudessa, mutta yhä enemmän myös rakennus-, siivous- ja ravintola-alojen yritystoiminnassa.

Järjestäytynyt rikollisuus ei ole varsinaisesti oma erillinen rikollisuudenalansa. Kyse on siitä, että tavallisia rikoksia tehdään systemaattisesti ja hyödyntäen erityisiä ryhmärakenteita, joita esimerkiksi monista moottoripyöräkerhoista löytyy.

Järjestäytyneisyydellä on kuitenkin merkitystä arvioitaessa rikoksesta saatavaa tuomiota. Kaiikkien rikoslajien osalta se voidaan huomioda rangaistusta määrättäessä tuomion koventamisperusteena.

Prosenttikerhot

Prosenttimerkki moottoripyöräkerholaisten liiveissä ja tatuoinneista jontaa juurensa vuoteen 1947, jolloin The American Motorcycle Association (AMA) järjesti Hollisterin kaupungissa kaliforniassa moottoripyörien kilpa-ajot.

Homma ei tuolloin mennyt ihan putkeen ja motoristien keskuudessa syntyi järjestyshäiriöitä ja kärhämöintiä. Lopulta tapahtuma päättyi siihen, että pidätetyt rähinöitsijät yritettiin vapauttaa väkivalloin.

Mittavat nujakoinnit saivat paljon julkisuutta, joka tietysti oli erittäin kiusallista järjetävälle taholle. Parantaakseen julkisuuskuvaan AMA julkaisi lausunnon, jonka mukaan vain yksi prosentti motoristeista kuuluvat häiriköihin ja huligaaneihin. Loput 99 ovat kunniallisia ja lainkuuliaisia kansalaisia.

99 % motoristeista on lainkuuliaista porukkaa // Shutterstock

Prosenttierkki on sitten jäänyt elämään ja siihen viitaten rikollisjärjestöiksi määriteltyjä moottoripyöräjengejä kutsutaan prosenttikerhoiksi.

Alussa prosenttimerkkiä käyttivät vain moottoripyöräkerhot. 2000-luvun alussa suomen alamaailmassa ja vankiloissa syntyi ryhmittymiä, kuten Natural Born Killers ja Rogues Gallery, jotka ottivat prosenttimerkin käyttöön ja kantoivat sitä näkyvällä paikalla.

Pitää myös muistaa se videon introssa mainittu seikka, että monet bikerit pitävät moottoripyöräkerhon ainoana kiinnostuksen kohteena moottoripyöriä. Tosin esimerkiksi Armand Alizadin haastateltavana ollut silloinen Cannonballin varapresidentti Janne ”Nacci” Tranberg mainitsi, että kyllä kerhon piirissä saattaa myös silloin tällöin jotain rikollisuuttakin olla.

Kulttuuri moottopyöräkerhoissa

Moottoripyöräkerhot voidaan jakaa karkeasti kahteen; värittömiin ja värillisiin kerhoihin. Nämä erottaa siitä, että värillisellä kerhoilla on aina nimi ja sen jäsenet tunnistaa kerhon tunnuksesta. Tätä tunnusta kutstuaan yleisesti nimellä ”värit”.

Värit koostuvat yleensä kolmesta osasta, jotka ovat sijoitettu liiviin seuraavasti: Ylimpänä on kerhon nimi, sen alapuolella kerhon logo ja sen alapuolella kerhon kotipaikka.

Kerhon värien lisäksi liiveistä saattaa löytyä monia lyhenteitä ja terrmejä, joilla viestitään esimerkiksi omaa asemaa kerhossa. Esimerkiksi jos Hells Angels -moottoripyöräkerhon jäsenellä on liivissään teksti FILTHY FEW, tarkoittaa tämä sitä että henkilö on tehnyt henkirikoksen kerhon puolesta.

Termi AXEMEN puolestaan tarkoittaa, että merkin kantaja on Suomen Bandidosin perustajajäsen.

Perinteiset moottoripyöräkerhot noudattavat samankaltaista hierarkista rakennetta. Moottoripyöräkerhot ovat tyypillisesti jakaantuneet Chaptereihin, joka on kyseisen kerhon alajaosto. Näitä Chaptereita johtaa presidentti. Jos pressa ei syystä tai toisesta pysty hoitamaan tehtäviin, astuu varapressa kehiin.

Pressan ja varapressan lisäksi chaptereissa uprseristoon kuuluvat tyypillisesti rahastonhoitaja ja sihteeri. Heidän tehtävänään on huolehtia kerhon kassavirrasta, kuten maksuista oman kerhon kansainväliselle johdolle. Lisäksi he hoitavat oman kerhotalon juoksevia menoja, kuten vuokraa ja remonttikuluja.

Moottoripyöräkerhoissa vallitsee hierarkinen järjestys // Shutterstock

Upseeristoon kuuluvat tyypillisesti vielä asekersantti sekä road captain eli matkanjohtaja, joka hoitaa matkajärjestelyt ja kerhon yhteiset ajot. Upseeriston alapuolella ovat jäsenet, jotka voivat vaikuttaa kerhon toimintaan äänestämällä kerhon kokouksissa.

Moottoripyöräkerhoon liittyminen on aina vapaaehtoista. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään yksinkertainen prosessi! Matka alkaa yleensä hangaroundina eli härmäläisittäin hängänä. Tämän jälkeen edessä on vielä Prospect-vaihe ennen kuin henkilöstä voi tulla kerhon virallinen jäsen.

Prosenttijengien eräänä tunnusmerkkinä pidetään vaikenemisen lakia eli Omertaa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että poliisille tai muille ulkopuolisille tahoille ei puhuta kerhon asioista.

Omerta tuli esille jo mun Mafia-videolla:

Vaikenemisen laista seuraa luonnollisesti myös se, että toisen jäsenen ilmiantaminen eli vasikointi on anteeksiantamaton teko. Joissakin kerhoissa on, ainakin aikaisemmin, ollut käytössä periaate, että vasikoinnista seurasi kerhosta erottamisen lisäksi moottoripyörän pois ottaminen sekä toisen käden murtaminen.

Monet kansainväliset moottoripyöräkerhot on perustettu toisen maailmansodan jälkeen sotaveteraanen toimesta, josta on periytynyt kerhojen tiukka hierarkinen rakenne.

Alamaailman ja moottoripyöräkerhojen ovet avautuvat vielä tänäkin päivänä pääasiassa vain miehille. Naiset voivat kyllä ajaa moottoripyörää ja viettää aikaansa kerhotalolla, mutta virallisiksi jäseniksi naisilla ei ole asiaa. Näin ollen he eivät voi myöskään päättää kerhoa koskevista asioista.

Hells Angel

Moottoripyöräkerho Hells Angelssin juuret ulottuvat Yhdysvaltoihin ja vuoteen 1948. Kerhon perustivat toisen maailmansodan veteraanit, jotka eivät löytäneet paikkaasa yhteiskunnasta.

Eräs merkittävä jäsen Hells Angelssin alkumetreillä oli Ralph Hubert ”Sonny” Barger, joka oli Helvetin enkeleiden Kalifornian Oakland-osaston perustajajäsen. Kaveri eli vaiherikkaan ja pitkän elämän ja kuoli vasta 29.6.2022

Hells Angels sai jo kerhon alkuvaiheessa huonon maiheen tavallisten kansalaisten silmissä. Montereyssä järjestetyssä motoristitapahtumassa sattui välikohtaus, jonka perusteella Helvetin enkeleitä syytettiin seksuaalisesta väkivallasta. Tämän ja perinteisten kapakkatappeluiden perusteella lehdistö alkoi kertoa tarinaa väkivaltaisesta ja lain ulkopuolella toimivasta moottoripyöräkerhosta. Myöhämmin syytteet tuosta seksuaaliväkivallasta kumottiin oikeudessa, mutta kerhon maine jäi elämään.

Ensimmäinen virallinen kansainvälinen Hells Angels chapter perustettiin Uuteen Seelantiin vuonna 1961. Päästäkseen Helvetin enkeleiden täysimääräiseksi jäseneksi, täytyy siihen pyrkivän kerhon suorittaa ensin hangaround- ja tämän jälkeen prospect-vaihe. Homma toimii siis suurin piirtein samalla tavalla kun yksittäisen henkilön hakiessa kerhon jäsenyyttä.

Hells Angelsin levittäytyminen Eurooppaan alkoi 1969, jolloin perustettiin Itä- ja Länsi-Lontoon osastot. 1990-luvun alun Helsingissä kaksi moottoripyöräkerhoa, Overkill MC ja Iron Hog Mc alkoivat tosissaan tavoitella Hells Angelsin jäsenyyttä. Jäsenyyteen pyrkivien kerhojen välillä syntyi yhteydenottoja ja lopulta vuonna 1993 Overkillista tuli ensimmäinen Suomen virallinen Hells Angels hangaround-kerho.

Tästä vuoden kuluttua Overkill sai prospect aseman alkoi kantaa päällänsä liivejä, joiden selässä oli Helvetin enkeleiden puna-valkoiset värit. Samalla kerhon nimi muutettiin MC Finlandiksi. Lopulta MC Finland sai 1996 täydet värit ja alkoi kantaa nimeä Hells Angels MC Hellsinki.

Suomessa on tällä hetkellä kuusi Hells Angelsin alaosastoa!

Bandidos

Toinen suurista kansainvälisistä prosenttikerhoista, jotka vaikuttavat suomessa on Bandidos MC. Kyseessä on Hells Angelsin tapaan yhdysvaltalainen moottoripyöräkerho, joka perustettiin San Leonissa Texasissa 1966. Kerhon perustaja Donald Eugene Chambers oli sotinut amerikkalaisjoukoissa Vietnamissa. Hän jakoi saman arvomaailman jo aikaisemmin perustetun Hells Angelsin kanssa, mutta ei ollut kiinnostunut kerhon jäsenyysprosessin suorittamisesta.

Chambers kuitenkin kopio monet asiat, kuten kerhon säännöt, Hells Angelsilta. Samoiten rakenne noudatteli samoja periaatteita. Bandidosissa on kuitenkin Prospectin ja täysjäsenen välillä vielä yksi porras, jota kusutaan nimellä Probationary. Tällä asteella oleva henkilö saa käyttää jo joitakin kerhon värejä, mutta ei ole vielä täysivaltainen jäsen.

Bandidos MC:n tunnukseksi muodostui: We are the people your parents warned you about (Me olemme juuri niitä ihmisiä, joista vanhempanne varoittavat)

Kuten Hells Angels, myös Bandidosin toiminta laajentui Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Ensimmäinen ei-yhdysvaltalainen chapteri perustettiin Australian Sydneyyn vuonna 1983. Vuonna 1989 Bandidos rantautui Eurooppaan, kun Raskan rivieralle Marseilleen perustettiin chapteri. Tämän jälkeen kesti kauan, ennen kuin Bandidos laajentui muualle Eurooppaan.

Bandidosin rantautuminen pohjoismaihin ja Suomeen ei sujunut ongelmitta. Erityisesti Helvetin enkeleiden kanssa syntyi välienselvittelyjä. Tilanne lähtei liikkeelle kun vuonna 1994 Hells Angelsin juhlissa pahoinpideltiin Marko Hirsma, joka oli entinen Hells Angelsin jäsen. Hän janosi kostoa ja lähestyikin pian Ruotsin Bandidosin väkeä.

Suomeen palattuaan Hirsma alkoi kerätä väkeä ympärilleen, joiden kanssa hän lopulta perusti uuden kerhon, jonka nimeksi tuli Undertakers MC. Nimi otettiin tanskalaisilta kollegoilta, jokta olivat myös riitautuneet Hells Angelsin kanssa ja vaihtaneet nimeään.

Kesällä 1995 tilanne kiristyi merkittävästi, kun Undertakers MC:n jäsen ampui singolla MC Finlandin eli silloisen Hells Angelsin kokelaskerhon tallia helsingissä. Kuukausi sinkoiskun jälkeen Undertakers MC eteni suoraan Bandidosin Probationary-kerhoksi, ylittäen näin suoraan prospect aseman. Samalla nimi muuttui Bandidos Probationary Finlandiksi ja se sai käyttää liiveissään Bandidosin virallisia värejä.

Sinkoisku oli osa suurta pohjoismaista jengisotaa, joka mylläsi vuosina 1994-1997!

Lopulta Hirsman johtama kerho sai Bandidosin täysvärit lokakuussa 1996. Hirsma kuitenkin syöstiin vallasta ja hän koki traagisen lopun, kun hänet murhattiin Bandidos jäsenten toimesta omalla kotipihallaan. Tuota murhaa oli todistamassa hänen 7-vuotias tyttärensä sekä hänen vaimonsa.

Euroopan Bandidosin sivujen mukaan, Suomessa on nyt, vuonna 2022 14 Bandidos kerhon Chapteria.

Cannonball

Cannonball MC eroaa kahdesta edellisestä prosenttikerhosta siten, että se on perustettu Suomessa vuonna 1991. Alunperin tarkoituksena oli, että Cannonballista tulisi yksi Hells Angelssin chaptereista, mutta tämä suunnitelma kuivu kokoon viime metreillä. Syynä tähän oli se, että Cannonball MC ei olisi lopulta saanut jatkaa omana Hells Angelsin Chapterina vaan sen jäsenien odotettiin liittyvään tuoreeseen Hells Angells MC Suomi chapteriin.

Vuoden 1997 lopulla Cannonballilla oli toimintaa Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Jäseniä kerholla oli tuohon aikaan noin 30.

Lahden Chapterilla tuli kuitenkin vakavia erimielisyyksiä muiden kerholaisten kanssa, joka johti lopulta siihen, että lahtelaiset erosivat Cannonballista vuonna 2000. Eroamisen aikaan tapahtui myös Suomen jengihistorian tähän asti vakavin ja puhutuin väkivallanteko.

Lahtelaiset ampuivat kolme Bandidosin jäsentä Lahden keskustassa sijaitsevassa pizzaeriassa. Yksi kuolleista oli Bandidosin silloin presidentti. Pizzeriassa oli tuolloin 23 henkeä, joista loukkaantuneita oli viisi. Näistä kaksi oli täysin sivullisia.

Tossa jo pariin otteeseen mainitussa Prosenttimies - Bikerin tarina kirjassa on kuvattu ammuskelua Lahden pizzeriassa kattavasti. Olihan kyseisen kirjan päähenkilö itse paikalla ammuskelussa.

Ampujat Eikka Lehtosaari, Sami Koivula ja Pertti Hämäläinen tuomittiin murhista elinkautiseen vankeuteen! Vapauteen jääneet ex-Cannonballit perustivat uuden prosenttikerhon, jonka nimi oli Rogues Gallery.

Cannonball MC on ei siis ole koskaan ratsastanut minkään kansainvälisen kerhon maineella. Kunnioitus on pitänyt ansaita alusta asti itse. Kerhon toiminta on myös ollut alusta asti melko väkivaltaista ja Cannonballin jäseniä on tasaisin väliajoin tuomittu huume- ja väkivaltarikoksista.

Cannonball MC:n julkinen profiili muuttui merkittävästi, kun yksi kerhon perustajajäsenistä Kim Uotila kuoli 2012. Kerhoon ei löytynyt heti hänen kaltaistaan vahvaa johtajaa ja valtatyhjiöitä alkoi täyttämään uusi nuori polvi, jonka näkyvimpänä hahmona toimi Janne ”Nacci” Tranberg. Tämä ei miellyttänyt kuitenkaan kerhon vanhoja johtoryhmäläisiä.

Erityisesti on mainittava Tranbergin sosiaalisessa mediassa esille tuomat asiat. Hän julkaisi estoitta kuvia kalliista autoista, juhlista, huumeista. Julkaisuista kävi ilmi, että rahaa oli vaikka muille jakaa. Melko nopeasti Tranberg profiloitui perinteisessä julkisuudessa Cannonballin kasvoiksi ja johtohahmoiksi.

2017 Cannonballin rivit alkoivat rakoilla ja osa jengiläisistä poltti liivejään näyttävästi. Tämä kesti kuitenkin vain hetken ja pian Cannonball oli koonnut rivinsä uudestaan. Samassa rytäkässä Janne ”Nacci” Tranberg oli erotettu kerhosta. Erottaminen tapahtui kuitenkin niin sanotusta ”Good standing” asemassa, eikä Nacci jäänyt kerholle mitään velkaa ja hänellä oli vapaus jatkaa elämäänsä valitsemallaan tiellä!

No me tiedetään, että myöhemmin Nacci oli vahvasti mukana Katiska-huumevyyhdissä ja sai tämän seurauksena pitkän vankeustuomion! Tästäkin löytyy tubevideo, jonka linkki on kuvauksessa.

Suomalaiset syyttäjät panivat 20.10.2021 Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen vireille hakemuksen Cannonball MC:n lakkauttamiseksi.

Näin myös tapahtui ja 8.6.2022 käräjäoikeus määräsi Cannonball MC:n ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkautettaviksi. Näin Cannonballista tuli Suomessa ensimmäinen oikeuden päätöksellä lakkautettu moottoripyöräkerho. Mainitaan kuitenkin, että päätös ei vielä ole lainvoimainen.

Suuri pohjoismainen jengisota

Suuri pohjoismainen jengisota käytiin Bandidoksen ja Helvetin enkeleiden välillä Pohjoismaissa vuosina 1994-1996. Näiden lisäksi mukana oli molempien kerhojen tukikerhoja.

Jengisota osoitti sen, että prosenttikerhojen jäsenet olivat todellakin valmiit tappamaan kerhonsa puolesta. Sota alkoi huumekauppaan liittyvistä erimielisyyksistä ja erityisen kuumana se kävi Kööpenhaminassa, Helsingissä, Oslossa, Helsingborgissa sekä Malmössä!

Kaiken kaikkiaan suuressa Pohjoismaisessa jengisodassa surmansa sai 11 henkiöä ja 96 henkilöä loukkaantui. Mainittavaa on se, että pelkästään murhayrityksiä tehtiin 74 kappaletta. Suomessa kuoli yksi Bandidosin jäsen ja haavoittui kummankin kerhon jäseniä.

Lopulta vuonna 1997 Bandidos ja Hells Angels tekivät aselevon. Tästä hetkestä on ikuistettu kuva, kun Bandidosin johtaja Hirsma ja Hells Angelsin johtaja Jarkko laakso poseerasivat eduskuntatalon portaiden edessä!

Tuolloin Hirsma lausui myös sanat, jotka on sittemmin jääneet elämään omaa elämäänsä.

”Sitä vasaralla päähän, joka vanhoja muistelee”

Moottoripyöräkerhojen ja etenkin prosenttikerhojen toiminta on luisunut vuosien saatossa kauas alkuperäisestä eli kiinnostuksesta moottoripyöriin ja niillä ajamiseen. Tätä eivät kaikki vanhan liiton Bikerit sulattaneet.

Lähteitä ja tutkittavaa:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345846/ON_Tamsi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://intermin.fi/poliisiasiat/jarjestaytynyt-rikollisuus

https://fi.wikipedia.org/wiki/Liivijengi

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007276107.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tulitaistelu-keskella-helsinkia-sinkohyokkays-jengitiloihin-ja-kranaatti-isku-baariin-nain-moottoripyorajengit-kasvoivat-verella-ja-vakivallalla/8082392#gs.4pdd9g

https://bandidosmc.eu

https://fi.wikipedia.org/wiki/Cannonball_MC

Historia ja yhteiskunta

Petteri Mikkonen

Kiinnostunut kaikesta! Youtuben parhaat dokumentit!