Auschwitz - Tuhon leiri

Petteri Mikkonen
Petteri Mikkonen

Kesäkuussa 1940 saksalaissotilaat saapuivat hylätylle kasarmille Etelä-Puolaan. Seuraavien neljän vuoden aikana arkkitehdit, insinöörit, tavalliset sotilaat ja SS-upseerit rakensivat yhden historian kammottavimmista laitoksista.

Tää on sellainen paikka, minkä tunnelmaa on hyvin vaikea aistia, ellei itse mene paikan päälle. Mä päätin näin tehdä ja matkustin Autolla Puolaan Oświęcimin (saksaksi Auschwitz) kaupungin liepeille, jossa keskitysleiri sijaitsee.

Vaikka mää oon elämäni aikana käynyt aika monessa kammottavassa paikassa, niin Auschwitz ja ennen kaikkea Birkenaun tuhoamisleiri oli ehkä se ahdistavin kokemus.

Kun kävelee Birkenaun portista, jota myös Kuoleman portiksi kutsutaan, mielen valtaa ajatus siitä, miten ihminen voi saada jotain näin pahaa aikaan.

Tämä artikkeli kertoo kaiken oleellisen Auschwitzin keskitysleiristä perustuen luotettaviin lähteisiin. Video ei sisällä ahdistavaa kuvitusta tai kuvailua. Sitä ei tarvita ymmärtääkseen keskitysleirien kauheudet.

Katsotko mieluummin artikkelin videomuodossa?

Auschwitzin keskitysleirin perustaminen

Toinen maailmansota alkoi Saksan hyökkäyksellä Puolaan 1.9.1939. Yhdeksän kuukautta myöhemmin saksalaiset sotilaat marssivat Etelä-Puolassa alueella, jossa oli runsaasti ränsistyneitä ja hylättyjä punaisia parakkeja.

Hylätty kasarmialue sijaitsi Puolan Oswiecimissa. Saksalaiset alkoivat kutsua paikkaa nimeltä Auschwitz. Nopeasti hylätyistä parakeista tuli keskitysleiri, jonne natsit sulkivat aluksi puolalaiset vastustajansa. Tämän jälkeen vuorossa oli puna-armeijan sotavangit ja lopuksi lähes miljoona juutalaista.

Kuten muutkin keskitysleirit, Auschwitz kuului natsien erikoisjoukkojen SS:n alaisuuteen. Auschwitzin komentajaksi nimettiin 39-vuotias yliluutnantti Rudolf Höss, jolla oli jo kokemusta keskitysleireillä, kuten Dachaussa, toimimisesta.

Dachaun keskitysleiri oli ensimmäinen natsien keskitysleiri ja sijaitsi Eteläisessä Saksassa. Se oli rakennettu käytöstä poistuneeseen ruutitehtaaseen ja valmistui keskitysleiri-käyttöön 21.3.1933.

Rudolf Höss oli nähnyt Dachaussa toimiessaan, että ruumiillinen työ uuvutti ja rauhoitti siellä olleita vankeja. Jo Dachaussa käytössä ollut motto ”Arbeit macht frei” eli ”työ vapauttaa” sai paikan myös Auschwitzin keskitysleiriltä. Sanat kirjoitettiin rautaisin kirjaimin leirin portin päälle.

Kuuluisat sanat Auschwitzin ykkösleirin portin yläpuolella. // Shutterstock

Kun tästä portista kulkee, mieleen tulee ne kaikki valtavat ihmismassat jotka ovat kulkeneet samaisen portin läpi kohti väistämätöntä kuolemaansa.

SS-joukkojen päällikkö Heinrich Himmlerillä oli Auschwitziin kohdistuvia suuria suunnitelmia. Keskitysleirin lisäksi, sinne piti perustaa viljelysmaita ja Saksan puhdasverinen siirtokunta.

Edellä mainitut suunnitelmat eivät kuitenkaan koskaan toteuttaneet, sillä Saksa joutui pian toden teolla Sodan pyörteisiin.

Tämä tarkoitti myös sitä, että myös Neuvostoliittolaisia sotavankeja alkoi päätyä Auchwitziin ja muihin saksalaisten keskitysleireillä.

Auschwitzin keskitysleiri oli alunperin mitoitettu 10 000 vangille. Neuvostovankien lukumäärä kasvoi kuitenkin pian niin suureksi, että Auschwitzin ensimmäinen leiri kävi ahtaaksi. Niimpä vangit pistettiin rakentamaan parin kilometrin päähän ensimmäisestä leiristä, Brzezinkan kylään toinen leiri. Saksaksi tätä leiriä kutsuttiin nimellä Birkenau.

Birkenaun-leiri on alunperin rakennettu peltojen päälle. Rakennusvaiheessa nämä pellot olivat usein veden peitossa, joten leirin pystyttäminen ei ollut mitenkään yksinkertaista.

Aikalaiskirjoituksista selviää, että jo Birkenaun rakentaminen vaati valtavasti ihmishenkiä. Tähän olivat syynä vähäinen ravinto, kylmyys ja kosteus joka nousi alueella olevista pelloista.

Tämän voi hyvin ymmärtää, kun kävelee Birkenaun leirissä. Vaikka Birkenaussa oli lähes autiota kun mä kävin siellä, niin helposti vai aistia tunnelman, joka leiriä rakennettaessa on vallinnut.

Tuhon parakit

Koska Auschwitz Birkenaun rakentaminen vaati valtavasti uhreja, komentaja Hössillä oli edessään uusi ongelma. Miten näistä ruumiista pääsisi eroon? Niiden ei voinut antaa lojua pitkin leiriä, sillä silloin kulkutaudit uhkasivat kaikkia alueella olevia.

Höss antoi Auschwitzin rakennustöitä johtavalla arkkitehdille Karl Bischoffille tehtäväksi ratkaista ongelma. Hän teki työtä käskettyä ja kääntyi saksalaisen J.A.Topf & Söhne -nimisen uuneja valmistavan yrityksen puoleen.

Kyseessä ei ollut mikään uusi toimija alalla. Yritystä johtavat veljekset olivat toimittaneet uuneja keskitysleirien krematorioihin jo vuodesta 1937.

Pian Auschwitzin yllä leijaili paksu, hiilenmusta ja pahanhajuinen savu.

On selvää, että kaikkien paikalla olevien saksalaissotilaiden mieli ei kestänyt koko ajan kiihtyvää ihmisten tappamista. SS-joukot kehittelivätkin koko ajan keinoja, miten ihmisistä pääsi mahdollisimman helposti eroon.

Perinteisen ampumisen lisäksi kokeiltiin esimerkiksi räjäyttämistä, joka ei kuitenkaan jäänyt vallitsevaksi käytännöksi. Tällöin kuvaan astuivat kammottavat kaasukammiot, jotka mahdollistivat mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Mä vierailin tolla reissulla Auschwitzin pääleirissä sijainneessa kaasukammiossa, joka erottui kumpuna ympäröivästä nurmikosta. Kun laskeutui portaita pitkin sisälle kaasukammioon mieli oli lievästi sanottuna synkkä!

Kaasukammiossa ei paljon naurattanut

Kaasukammio koostui useista huoneista, jossa eräässä oli edellä mainitut uunit! Tuolloin ku mä vierailin tuolla, oli todella aurinkoinen ja kirkas päivä. Kun kaasukammiosta käveli taas ulos, en muista että auringon säteet kasvoilla olisi koskaan tuntuneet niin hyviltä.

Itse kaasuttamisen natsit hoitivat Zyklon B -rakeiden avulla. Zyklon oli alunperin saksalaisen Nobel-palkitun kemistin Friz Haberin ennen ensimmäistä maailmansotaa tuholaismyrkyksi suunnitteleman syaanivetyvalmisteen tavaramerkki! Vaikuttava aine Zyklonissa oli sinihappo (HCN)

Komentaja Höss oli nyt tyytyväinen. Kuolema seurasi vangeille siististi ilman ampumisesta väistämättä seurannutta verta.

Wannseen konferenssi

Adolf Hitler oli vihannut juutalaisia syvästi aina ensimmäisen maailmansodan päättymisestä lähtien. Hitler uskoi juutalaisilla olevan salaliitto, jonka avulla he pyrkivät hallitsemaan maailmaa. Hitlerin mukaan juutalaiset myös edistivät sosialismia ja kommunismia sekä manipuloivat taloutta.

Nämä ajatukset eivät sinänsä olleet Euroopassa mitään uusia ja juutalaisia on vainottu jo vuosisatojen ajan hyvin pitkälle jo äsken mainituista syistä.

Ei siis tullut yllätyksenä, että syksyllä 1941 Adolf Hitler päätti, että kaikki Euroopan juutalaiset olisi tuhottava.

Hitler oli vihannut juutalaisia ensimmäisen maailmansodan lopusta lähtien // Shutterstock

20.1.1942 niin kutsutussa Wannseen konferenssiin kokoontuivat merkittävät SS-joukkojen komentajat sekä korkea-arvoisia jäseniä sekä virkamiesjohtoa muun muassa Saksan sisä-, ulko- ja oikeusministeriöistä.

Juutalaisten lopullisen kohtalon on katsottu sinetöidyn juuri Wannseen konferenssissa, vaikkakin Hitler oli varmasti tehnyt päätöksensä jo aikaisemmin.

Kesällä 1942 Auschwitzin komentaja Höss sai ilmoituksen SS-joukkojen päällikkö Himmleriltä. Hössille kerrottiin Wannseen konferenssista ja Hitlerin ajatuksista koskien juutalaisia.

Auschwitzin keskitysleiriä pidettiin sopivana paikkana kysymyksen ratkaisemisessa. Se sijaitsi hyvien liikenneyhteyksien varrella ja leiri oli helppo eristää ja naamioida.

Miten Auschwitz oli rakennettu

Käydään seuraavaksi läpi hieman sitä, miten Auschwitzin keskitysleirikompleksi oli rakennettu ja organisoitu.

Auschwitziin kuului kolme eri keskitysleiriä. KL Auschwitz 1 oli pääleiri, johon myös me vierailullamme saavuimme ensimmäisenä. Kuten mä jo aikaisemmin mainitsin, tuolla paikalla oli aikaisemmin sijainnut puolalaisten siirtoleiri, joten Auschwitzin pääleirin rakentamista ei tarvinnut aloittaa tyhjästä.

Jos mietitte mitä KL meinaa nimen edessä niin se tulee saksankielisestä sanasta Konzentrationslager eli keskitysleiri.

Auschwitz 1 koostuu suurista punatiilisistä rakennuksista ja niiden väleissä kulkevista teistä. Teidän varsilla näkyy joka puolella piikkilanka-aitaa. Rakennukset koostuvat pienistä huoneista, joissa sitten vankeja on pidetty. Näihin taloihin pääsee hyvin kulkemaan myös sisälle ja siellä voi nähdä esimerkiksi millaisissa olosoissa vangit nukkuivat tai peseytyivät.

Uuneja KL Auschwitz 1 leirissä

Näissä taloissa sijaitsi myös SS-joukkojen huoneita, jotka oli tietysti, aika paljon paremmin varusteltu.

Tämän lisäksi pääleiristä löytyi myös kaasukammio ja uuneja, joista mää jo aikaisemmin kerroin.

Toinen leiri, missä vierailin oli KL Ausvhwitz 2 eli Auschwitz-Birkenau, joka siis toimi varsinaisena tuhoamisleirinä. Sen valmistuttua se oli joukkotuhon keskuspaikka, jonka kaasukammiossa surmattiin vankeja järjestelmällisesti vuosina 1942-1944.

Birkenaun leirillä vierailtaessa ei pääse niin vapaasti kulkemaan kuin pääleirissä. Oikeastaan vain pariin parakkiin on mahdollista päästä sisälle. Toisaalta ehkä ihan hyvä niin, sillä peltojen keskeltä nousevat savupiiput kertovat omaa, julmaa kieltään!

KL Auschwitz III eli Monowitz oli pakkotyöleiri, joka rakennettiin 1941. Se rakennettiin IG Farbenin nitriilikumitehtaan viereen. Me ei tällä vierailulla käyty tuolla leirillä ollenkaan, enkä tiedä onko sinne ylipäätänsä mahdollista päästä vierailemaan.

Organisaatio ja vartijat

Auschwitzin keskitysleirin ensimmäinen komentaja Rudolf Höss oli vastuussa koko leirin turvallisuudesta ja hoiti kaikkia sisäisiä asioita.

Organisaatio Auschwitzissa oli samanlainen kuin muissakin natsien keskitysleireissä. Esikuntaa johti komentajan adjutantti, joka oli vastuussa SS-joukkojen henkilöasioista, kirjeenvaihdosta ja sotilaiden varustuksesta.

Osasto II oli poliittinen elin, joka edusti Gestapoa ja rikospoliisia. Tämä osasto oli vastuussa vankien kuulustelemisesta, joka oli kuten voitte arvata, todella julmaa.

Osasto III tehtäviin kuului internointileirin johtaminen ja työvoiman hankinta leireille. Tuo sana internointi ei ole mulle entuudestaan tuttu. Pikaisen tutkiskelun perusteella termillä tarkoitetaan totalitaarisissa maissa, kuten tuon ajan Saksassa, hallinnon vihollisten sulkemista keskitysleireille.

Osasto IV oli hallinto-osasto ja osasto V lääkärit ja muut lääkintähenkilöstö. Auschwitzin lääkäreistä ja varsinkin yhdestä heistä seuraavaksi hieman lisää.

Tohtori Mengelen laboratorio

Kuolemanenkelinä tunnettu Josef Mengele oli Aushwitz-Birkenaun keskitysleirillä toiminut natsien SS-joukkojen upseeri ja lääkäri.

Mengele oli omaksunut ajatukset arjalaisen rodun ylivertaisuudesta. Birkenaun keskitysleirillä Mengele jaotteli leirille tulevia vankeja kylmästi kahtia. Työkykyiset vangit saivat jatkaa vielä hetken elämäänsä, kun taas työhön kykenemättömät ohjattiin suoraan kaasukammioon.

Koko Birkenaun keskitysleiri oli Mengelelle suuri laboratorio, joka tarjosi rajattomasti tutkimusaineistoa. Mengele tutki erityisesti omassa laboratoriossaan ihmisiä, joilla oli joku synnynnäinen poikkeama. Hänen tarkoituksenaan oli selvittää, miten nämä poikkeavuudet voitaisiin jalostaa pois ihmisen perimästä ja näin saada aikaan puhdas arjalainen rotu.

Lisäksi Mengele oli kiinnostunut kaksosista. Hän toivoi löytävänsä keinon, jolla saksalaiset naiset saataisiin synnyttämään enemmän kaksosia. Tällä hän tietysti tavoitteli arjalaisen rodun nopeampaa leviämistä.

Kaiken kaikkiaan Mengelen tavoitteet ja metodit olivat hyvin tuomittavia ja epäeettisiä.

TIeto Auschwitzin hirveyksistä leviää

Monilla käy varmasti mielessä, miten liittoutuneet antoivat Auschwitzin kaltaisten keskitysleirien jatkaa toimintaansa. Tietoisia leirien hirveyksistä kyllä olitiin. BBC alkoi tiedottaa maailmalle joukkomurhista jo syksyllä 1943. Tietoja Auschwitzin tapahtumista tihkui myös erinäisiin kokouksiin osallistuneilta saksalaisilta sekä keskitysleireiltä karanneilta vangeilta.

Tästäkään huolimatta Auschwitziä tai sinne johtavia rautatielinjoja ei ainakaan kovin määrätietoisesti alettu pommittamaan. Auschwitz III pakkotyöleirin vieressä sijainnutta IG Farbenin nitriilikumitehdasta kuitenkin pommitettiin vuodesta 1944 eteenpäin.

Auschwitzin keskitysleiriä ei koskaan pommitettu liittoutuneiden toimesta // Shutterstock

Auschwitzissä tapahtui myös sisäisiä organisaatiomuutoksia. Leirin komentaja Hössin tilalle tehtävään tuli marraskuussa 1943 Arthur Liebehenschei. Hänen pestinsä kesti ainoastaan puolisen vuotta, jonka jälkeen puikkoiin astui Richard Baer, joka oli leirin komentaja aina sen hylkäämiseen asti tammikuuhun 1945.

Vuodesta 1943 eteenpäin Birkenaun ja Monowitzin leireillä oli omat, itsenäiset päällikkönsä.

Saksalaisten kannalta tilanne Auschwitzissä alkoi kuitenkin käydä koko ajan yhä tukalammaksi ja tukalammaksi. Vuonna 1944 saksalaisia ahdisteltiin monelta suunnalta. Idästä vyöryi puna-armeija ja lännessä oli vain ajan kysymys, milloin liittoutuneet tekisivät maininnousun.

Tämä ei kuitenkaan estänyt Auschwitzin tappokoneistoa toimimasta ja itseasiassa tahti vain kiihtyi. Hitler oli nimittäin päättänyt hankkiutua eroon myös Unkarin 760 000 juutalaisesta.

Samoihin aikoihin, toiminnan tehostamiseksi, Auschwitziin johtavaa junaraidetta jatkettiin Birkenaun tuhoamisleirin keskelle asti.

Vielä nykyäänkin kun kävelee Birkenaun autiota keskustietä näkee päättyvän junaraiteen ja siihen muistoksi jätetyn junan vaunun.

Junan vaunu muistuttaa Birkenaun hirveyksistä

Auschwitzin loppu

Tiedot keskitysleirien kauheuksista levisivät koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Vangit leireillä saivat myös todistaa lukuisia liittoutuneiden ylilentoja sekä tykkien jylinää idässä. Sekä saksalaiset sotilaat, että Auschwitzissä olleet vangit ymmärsivät, että leirin loppu lähestyi vääjäämättä.

Uuneja leireille tuonut Topf & Sohne kutsuttiin vielä kerran apuun. Tällä kertaa sen tehtäväksi tuli purkaa ne osat kramatorioista ja kaasukammioista, joilla SS-joukoille oli vielä käyttöä jossain keskitysleirissä, joka ei ollut niin lähellä alati etenevää puna-armeijaa.

Lopuksi sotilaat räjäyttivät osan rakennuksista. Jotkut vangit kuljetettiin muille keskitysleireille. Osalla kohtalona oli selviytyminen Puolan hyytävän kylmässä talvisäässä.

Lopulta 27.1.1945 puna-armeijan sotilaat saapuivat Auschwitziin. He löysivät siellä vielä olleet 7000 vankia. On kerrottu, että neuvostosotilaille Auschwitzin vapautus oli hyvin ahdistava kokemus. He eivät olleet ennen nähnyt vastaavaa missään.

Saksan osalta toinen maailmansota oli myös pian taputeltu. Huhtikuun lopussa 1945 puna-armeijan joukot tunkeutuivat Berliinin keskustaan. Myös Hitler päätti päivänsä 30.4.1945.

7.5. klo 02.41 Saksan armeijan esikuntapäällikkö Alfred Jodl vahvisti Saksan ehdottoman antautumisen liittoutuneille. Osa armeijasta ei tätä hyväksynyt ja jatkoi edelleen vastarintaa Tsekkoslovakiassa. Tämäkin vastarinta tyrehtyi lopullisesti 11.5.1945.

Ei koskaan enää

Kuten mä jo Introssa mainitsin, niin Auschwitzin kokeminen oli mulle ehkäpä se ahdistavin kokemus, mihin olen matkoillani joutunut.

Maailmassa on paljon paikkoja missä kannattaa jokaisen ihmisen käydä. Auschwitz on niistä yksi. Siellä tapahtuneet hirveydet muistuttavat meitä siitä, mihin valtaan päässyt diktaattori voi ylipuhua kokonaisen kansan puolelleen toteuttamaan mielipuolista maailmankuvaansa.

Auschwitzillä kuolleiden lukumäärä on hankala tarkasti sanoa. Tyypilliset arviot liikkuvat miljoonan molemmilla puolin.

Mä otan osaa kaikille niille, joita Auschwitzin hirveydet ovat koskettaneet.

Lähteitä ja tutkittavaa

Historia ja yhteiskunta

Petteri Mikkonen

Kiinnostunut kaikesta! Youtuben parhaat dokumentit!