Cosa Nostra

Petteri Mikkonen
Petteri Mikkonen

Jos tarvitset Italiassa lainaa, homma ei aina onnistu pankkien kautta. Tällöin hätää kärsivät ihmiset tai yritykset kääntyvät Italian tunnetuimman mafiaorganisaation eli Cosa Nostran suuntaan. Mafiosojen hillity ja vakavan arvokas olemus on meille monille tuttu. Joku voisi jopa puhua herrasmiesrikollisista.

Tässä artikkelissa perehdytään tarkasti Cosa Nostraan ja sen vaiherikkaaseen ja väkivaltaiseen historiaan! Aivan videon lopussa pohditaan sitä, kuinka vaikutusvaltainen mafia on nykyään ja päätyvätkö Italian saamat elvytysrahaston miljardit rikollisten taskuun.

Mafia ei ole pelkästään italiassa toimiva rikollisorganisaatio. Nykyisin sanaa käytetään puhuttaessa niin Venäjän kuin Japaninkin mafiasta. Tällä videolla keskitytään kuitenkin klassiseen Cosa Nostraan, joka päälliköi edelleen eteläisessä osassa italiaa!

Voit katsoa artikkelin myös videomuodossa!

Mafiosot kiristävät sitrushedelmillä

Italian Mafia -perinteen syntymisajankohta vaihtelee sen mukaan keneltä kysytään. Jotkut ovat sitä mieltä, että Mafia syntyi Sisiliassa myöhäisellä keskiajalla. Mafian tarkoituksena oli tuolloin kukistaa valloittajat, jotka pyrkivät Sisilian saareen. Tällaisia valloittajia olivat esimerkiksi saraseenit, normannit ja espanjalaiset.

Toisen näkemyksen mukaan Mafian juuret ulottuvat vasta 1800-luvulle. Tuolloin Italiassa puhalsivat muutoksen tuulet, joista merkittävimpänä oli Italian kuningaskunnan perustaminen 1861.

Tuolloin myös Sisilian ja Napolin muodostama Molempain Sisilian kuningaskunta liittyi vasta perustettuun Italian kuningaskuntaan.

Molempain Sisiliain kuningas Ferdinand I

Sisilian alueella ei tuolloin ollut toimivaa virkakoneistoa ja valta keskittyi suurmaanomistajien korruptoituneille tilanhoitajille. Nämä sitten puolestaan suosivat merkittävästi omia sukulaisiin ja palkollisiaan.

Tästä syntyi Cosa Nostraksi (Meidän asiamme) kutsuttu Italian mafia. Varsinaisena Italian mafian synnyinseutuna pidetään Palermon kaupungin lähialueita, jotka olivat kaupankäynnin seurauksena vaurastuneet merkittävästi 1800 luvulla merkittävästi. Erityisen suuri rooli oli kasvaneella sitrushedelmien tuotannolla.

Mafian syntyseutuna pidetään Palermoa ja sen lähialuita // Shutterstock

Sana mafia tarkoittaa Palermon murteessa eräänlaista ihmisen piirrettä, johon kuuluivat kauneus, rohkeus ja itsevarmuus. Henkilössä oli mafiaa, jos hän omasi näitä piirteitä. Tällöin kyseistä henkilöä saatettiin kutsua nimellä mafioso.

Sanat mafia ja mafioso alkoivat saada saada rikollisia piirteitä Sisilian murteella kirjoitetun, hyvin suositun näytelmän Vicarian vankilan mafiosot myötä

Mafia hyötyi kasvaneesta Viljelystä, sillä se mahdollisti kiristystoiminnan. Homma meni niin, että viljeliöiden tuli maksaa suojelurahaa Mafialle. Jos näin ei toiminut, uhkasi Mafia tuhota viljelmät.

Homma muuttui nopeasti järjestelmälliseksi ja Maanomistajat taivuteltiin väkivalloin palkkaamaan Mafian jäseniä tilanhoitajiksi, vartijoiksi ja tuotteiden välittäjiksi. Tämä puolestaan johti siihen, että Sisilian alueelle syntyi Mafian toimesta kartelleja ja Monopoleja.

Mafian valta kasvaa Italiassa

Kun SIsilia tuli osaksi Italian kuningaskuntaan, tilanne saarella oli lievästi sanottuna sekava. Tuolloin Kaaos ja rikollisuus hallitsivat koko saarta. 1870-luvulla viranomaiset jopa pyysivät mafiaa auttamaan heitä jahtaamaa vaarallisia ja riippumattomattomia rikollisryhmiä. Vastapalvelukseksi viranomaiset katsoivat läpi sormien mafian maanomistajia kohtaan harjoittamaa ”suojelutoimintaa”.

Italian hallituksessa uskottiin, että tilanne olisi vain väliaikainen ja lopulta viranomaiset saisivat tilanteen Sisiliassa täysin hallintaansa. Tämä ei kuitenkaan toteutunut ja Mafia laajensi rikollista toimintaansa ja juurtui yhä voimakkaammin SIsilian politiikkaan ja talouteen.

Cosa Nostran valta kasvoi nopeasti Sisiliassa // SHutterstock

Erityisesti Mafia kunnostautui poliittisessa korruptiossa. Sen toimintapoihin kuului ihmisten pelottelu ja painostus äänestämään tiettyjä ehdokkaita. Nämä ehdokkaat olivat tietysti sellaisia, että he pelasivat täysin Mafian pussiin.

Jopa suuri ja mahtava katolinen kirkko teki yhteistyötä Mafian kanssa. Kirkko antoi Mafialle tehtäväksi valvoa Sisiliassa olevia suuria kiinteistöjään.

Kuinka Italian Mafia oli organisoitunut?

Cosa Nostra ei ole yksi ja yhtenäinen organisaatio, vaan koostuu noin sadasta eri ryhmästä, joista käytetään nimitystä perhe tai klaani. On syytä huomioida, että vaikka puhutaan mafia-perheistä, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki sen jäsenet olisivat toisilleen sukua.

Jokainen klaani tai perhe hallitsee jotain aluetta, joka on esimerkiksi kylä tai kaupunki. Suurempien kaupunkien ollessa kyseessä, yksi mafia-perhe saattaa hallinnoida jotain tiettyä kaupunginosaa. Hallitsemillaan alueilla mafia-perheet vaativat suvereniteettiä, eli täydellisen, ehdottoman ja riippumattoman vallan omaamista. Tosin täydellistä suvereniteettiä nämä mafia-perheet eivät tietenkään saavuttaneet, sillä edelleen alueet kuuluivat, ainakin virallisesti Italialle ja sen hallinnolle.

Mafia-perheissä tai klaaneissa vallitsee tarkka hierarkinen järjestys. Rakenne eri klaanien välillä voi kuitenkin vaihdella jonkin verran, riippuen esimerkiksi klaanin koosta.

Klaania johtaa pomo, jota avustaa alapomo, joka saattaa olla esimerkiksi varsinaisen pomon poika. Heidän toimintaansa valvoo yleensä yksi tai useampi neuvonantaja (Consigliere). Mafia-klaanin johdon alaisuudessa on tyypillisesti noin 10 sotilaan ryhmittymä. Tällaisella sotilaiden ryhmällä saattaa vielä olla olemassa oma johtajansa. Jos klaani on hyvin pieni, sotilaat saattavat kuitenkin raportoida suoraan pomolle tai alapomolle.

Pomon valitsevat tavallisesti sotilaat. Miten tämä valinta tehdään riippuu taas klaanista. Suurissa klaaneissa voidaan toimittaa jopa vaalit, mutta pienemmissä, jossa pomolla on läheinen suhde sotilaisiin, valinta voi tapahtua myös jollakin muulla tavalla.

Mafia-organisaatiossa neuvonantajien tehtävänä on valvoa pomon ja hänen välittömien alaistensa toimintaa erityisesti talousasiasoissa. Neuvonantaja toimii toki myös nimensä mukaisesti pomon puolueettomana neuvonantajana. Tämän lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu toimia sovittelijana klaanin sisäisissä riita-asioissa.

Varsinaisten klaanilaisten lisäksi Cosa Nostra käyttää laajasti erilaisia kumppaneita, jotka työskentelevät tai avustavat klaania. Heitä ei kuitenkaan kohdella kuin tavallisia klaanin jäseniä. Tällaisia kumppaneita voi olla esimerkiksi korruptoituneet virkamiehet.

Monesti, varsinkin meidassa, puhutaan Capo di tutti capista tai pomojen pomosta. Tällä siis viitataan henkilöön, joka komentaisi koko Cosa Nostraa. On totta, että erityisen vaikutusvaltaisia mafiapomoja on ollut läpi Italian mafian historian. Tällaisilla merkittävillä henkilöillä on sitten ollut vaikutusta myös muihin klaaneihin. Mitään tällaista virallista asemaa ei kuitenkaan Cosa Nostrassa ole olemassa.

Varsinaista Pomojen Pomo titteliä ei Cosa Nostrassa ole // Shutterstock

Mafian jäsenet vannovat noudattavansa omertàa, joka on eräänlainen käyttäytymissäännöstö. Tärkeimpänä omertàsta nousee esille vaatimus vaieta poliisikuulusteluissa, vaikka olisi itse rikoksen silminnäkijä.

Ennen 1980-luvun puoliväliä omertaa noudatettiin laajasti ympäri Sisiliaa. Tämän takia mafian suorittamia rikoksia oli lähes mahdotonta viedä oikeuteen, koska kukaan ei suostunut paljastamaan tietojaan viranomaisille.

Mussolinin sota mafiaa vastaan

Mafian valta Sisiliassa kasvoi lopulta niin suuriin mittasuhteisiin, että rikollisorganisaatio pystyi itse päättämään, ketkä Sisiliassa menestyivät ja ketkä eivät. Mafian toimintatavat olivat myös laajentuneet.

Eräs, melko erikoinen tapa hankkia rahaa oli eräänlainen taksipalvelu zuinaggio, jossa kuljettajat kävivät ­hakemassa sairaita ja kuskasivat nämä ­valelääkäreille, jotka ­sitten ryöstivät heikossa kunnossa olevilta potilailta rahat ja arvotavarat.

Italian uusi pääministeri Benito Mussolini oli se henkilö, joka päätti puuttua toden teolla Mafiaan ja kitkeä sen pois Sisiliasta. Kun Mussolini saapui toukokuussa 1924 sotalaivalla SIsiliaan, häntä oli saattamassa ja turvaamassa lentokoneita, sukellusveneitä ja vaikuttavan suuri sotilasjoukko.

Benito Mussolini julisti sodan Mafialle 

No tuolla vierailulla mafiapomo Don Francesco Cuccia tiedusteli Mussolinilta, mihin hän tarvitsi niin paljon vartijoita. Cuccian mukaan Mussolini oli hänen suojeluksessaan.

No Mussolinia tämä ei miellyttänyt. Hän oli noussut yhdeksi Italian vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi ja häntä raivostutti se, että rikollisliigan pomo kehtasi tarjota hänelle suojelustaan.

Mussolini päätti julistaa Sisilian mafialle sodan. Pohjimmiltaan kyse oli siitä, että Mussolini halusi näyttää Italialaisille, että fasistipuolue sai asioita aikaan. Varsinkin SIsiliassa fasistipuolueen kannatus oli heikkoa. Sisilialaiset tulikin nyt vakuuttaa siitä, että fasismi oli ainoa rauhan ja vakauden tae.

Kaksi viikkoa Sisilian-vierailunsa jälkeen Mussolini nimitti Sisiliassa olevan Trapanin maakunnan prefektiksi eli korkeimmaksi valtion virkamieheksi sotilaskoulutuksen saaneen Cesare Morin. Mussolini antoi hänelle vapaat kädet taistelussa Mafiaa vastaan. Reilua vuotta myöhemmin Mussolini laajensi Morin tonttia koko Sisilian kattavaksi ja näin mahdollisti sen, että Mori pystyi käymään mafiosojen kimppuun kaikkialla SIsiliassa.

Cesare Mori johti Mussolinin julistamaa Mafiasotaa SIsiliassa

Poikkeuslakien nojalla Mori määräsi Sisilian poliisin ja fasistipuolue Partito Nazionale Fascistan puolisotilaallisten järjestöjen jäsenet tekemään kotietsintöjä mafiosoiksi epäiltyjen rikollisten asuntoihin ja hankkimaan heiltä tietoja mafian toiminnasta.

Tuohon aikaan ihmisiä pidätettiin Sisiliassa valtavat määrät. Syyksi riitti esimerkiksi se, että oli joskus aikaisemmin ollut vankilassa. Ajateltiin, että vanha koira ei uusia temppuja opi. Erityiseen syyniin joutuivat myös monwr nuoret ja rikkaat Sisilialaiset, jotka ajelivat hienoilla autoilla. Makean elämän mahdollistajana ajateltiin välittömästi olevan mafian jäsenyys.

Fasistit pidättivät tuhansia mafiosoja ja järjestivät heille oikeudenkäyntejä. Tuomiot olivat ankaria ja myös kuolemanrangaistus oli käytössä. Lopulta 16.7.1929 Mussolini ilmoitti, että Mafia oli Sisiliasta kukistettu lopullisesti. Samalla Mori julistettiin kansallissankariksi.

Aivan näin ei kuitenkaan ollut käynyt. Monet Mafiosot olivat nimittäin paenneet Valtameren yli yhdysvaltoihin!

Yhdysvaltojen Mafialla on läheiset välit Cosa Nostran kanssa // Shutterstock

Mafia palaa valtaan

Vaikka Mussolini ja Mori eivät täysin saaneetkaan mafiaa kukistettua, niin hetkellisesti ainakin Mafian ote Sisialista heikkeni. Eräs todiste tästä on se, että murhat ja kirsitykset vähenivät Sisiliassa merkittävästi 1920-luvulla.

1930-luvulla ilmapiiri muuttui Euroopassa merkittävästi. Tämä johti toiseen maailmansotaan, joka pisti valtajärjestyksen Euroopassa kerralla uusiksi. Tämä tarjosikin Cosa Nostralle uuden mahdollisuuden päästä kiinni todelliseen vallan kahvaan.

10.7.1943 Liittoutuneet nousivat maihin Sisiliassa. Jenkit olivat aikaisemmin tehneet sopimuksen silloin jenkeissä vankilassa istuneen mafiapomo Lucky Lucianon kanssa. Lucianon tuli onkia Sisilian mafialta tietoja saksalaisten ja italialaisten joukkojen määrästä, koosta ja puolustuslinjoista.

Lopulta saksalaiset ja italialaiset joukot vetäyivät Sisilasta ja välimeren suurin saari tarvitsi uuden, Mussolinista ja fasistipuolueesta riippumattoman hallinnon. Moni mafiapomo teki tuolloin yhteistyötä liittoutuneiden kanssa, mikä takasi heille hyvän paikan uudessa Sisilian hallinnossa.

Näistä yhteiskunnan kannalta merkittävistä rooleista mafiapomojen oli sitten helppo rakentaa uudelleen vanhat mafian toimintamallit ja verkostot. Pian murhatilastot palautuivat entisiin lukemiin ja moni joutui maksamaan jo tutuksi tullutta suojelurahaa Cosa Nostralle.

Ensimmäinen mafiasota

Mafian päästyä uudestaan kiinni vallan kahvaan, sillä oli edessään uudenlainen ongelma. Tämä ongelma ei tullut ulkoapäin, vaan kyseessä oli Cosa Nostran sisäinen valtataistelu.

Ensimmäinen ison luokan välienselvittely sodan jälkeisessä Euroopassa tapahtui 1962. Tuolloin mafiapomo Cesare Manzella järjesti huumelähetyksen yhdysvaltoihin kahden italialaisen mafiaperheen avustuksella. Nämä perheet olivat nimeltään Grecos ja La Barberas.

No jenkeissä Manzelan puolesta diiliä hoiteli mafiapomo nimeltään Calcedonio Di Pisa. Jenkkien rikolliset kuitenkin väittivät, että huumeita tai tässä tapauksessa heroiinia oli liian vähän. Tämän takia he maksoivat Di Pisalle pienemmän summan kuin alunperin oli sovittu.

Di Pisa sitten syytti jenkkejä valehtelusta, kun taas La Barberas-klaani syytti Di Pisaa kadonneen heroiinin kavalluksesta. Tuolloin Sisiliassa oli perustettu niin kutsuttu mafiakomissio, joka asettui Di Pisan puolelle. Tästä ei La Barberas-klaani pitänyt ja lopulta klaani murhasi Di Pisan ja Cesare Manzelan.

Tästä puhkesi mafiasota, joka eskaloitui huhtikuussa 1963 ammuskeluun Palermossa. Moni mafioso sai surmansa, mutta valitettavasti sivullisilta uhreiltakaan ei vältytty. Lopulta tämä johti Mafian toiminnan heikkenemiseen, sillä useat klaanit hajosivat sodan johdosta. Yhteensä 117 epäiltyä tuomittiin vuonna 1968, mutta useimmat vapautettiin syytteistä tai saivat lieviä tuomioita.

Suuri mafiasota (toinen mafiasota)

Ensimmäisen mafiasodan jälkeen mafiakomissio hajosi hetkellisesti, mutta perustettiin uudelleen 1960-luvun lopussa. 1970-luvulla mafiaperheiden päämiehet alkoivat jälleen taistella vallasta Sisiliassa.

Avainhenkilönä oli Luciano Leggio, joka oli Corleonesi-klaanin pomo sekä mafiakomission vaikutusvaltainen jäsen. Leggio alkoi kerätä ympärilleen liittolaisia tavoitteenaan hallita koko Cosa Nostraa ja sen harjoittamaa huumekauppaa.

Leggio vangittiin vuonna 1974, jonka jälkeen hänen seuraajaksi tuli Salvatore Riina, joka jatkoi Leggion viitoittamalla tiellä. Hän myös julisti Italian valtion vastaisen sodan ja alkoi järjestää viranomaisten ja poliitikkojen salamurhia.

Tilanne kiristyi ja lopulta 23.5.1981 vaikutusvaltainen mafioso Stefano Bontaneda salamurhattiin. Pari viikkoa tämän jälkeen myös Bontenedan liittolainen määtyi palkkamurhaajan uhriksi.

Mafiasodat vaativat lukuisia uhreja Italiassa // Shutterstock

Nämä salamurhat käynnistivät vuosien 1981 ja 1983 välisenä aikana käydyn Suuren mafiasodan jota myös toiseksi mafiasodaksi kutsutaan. Tuolloin tapettiin jopa satoja mafiosoja. Kaikki tämä johti siihen, että Corleonesista oli tullut Sisilian mafiankomiisiota hallitsema porukka ja Salvatore Riinasta tämän poppoon pomo. Tällöin tuo jo aikaisemmin videolla mainittu ”pomojen pomo” käsite oli lähempänä totuutta kuin koskaan aikaisemmin.

Salvatore Riina pidätetään

Italiassa järjestettiin 1987 mittava oikeudenkäynti, jossa lukuisat mafiosot joutuivat oikeuden eteen. Tuomareina oikeudenkäynnissä toimivat Giovanni Falcone ja myöhemmin hänen työtoverinsa Paolo Borsellino.

Salvatore Riina ei ollut kovin mielissään tästä oikeudenkäynnistä ja vuonna 1992 kaksi Riinan alaisuudessa työskennellyttä salamurhaajaa tappoivat molemmat tuomarit. Tämän jälkeen Italian hallitus käynnisti uudellen massiivisen operaation mafian kukistamiseksi.

Salvatore Riina pidätettiin vuonna 1993 

Lopulta 15.1.1992 Italian poliisi sai nimettömän vihjeen, joka johti lopulta Salvatore Riinan pidätykseen. Riina pidätettiin Palermossa 15. 1.1993. Hänet tuomittiin yli sadasta murhasta, jonka lisäksi hänen hallustaan takavarikoitiin yli sata miljoonaa dollaria. Tämän uskotaan olevan vain pieni osa hänen koko omaisuudestaan.

Lopulta Salvatore Riina kuoli syöpään vankilassa vuonna 2017.

EU:n elvytysrahat mafiosojen taskuun?

Cosa Nostran viimeisistä vaiheista saisi ehdottomasti kokonaan oman videonsa, mutta keskityn tässä yhteen erityisen mielenkiintoiseen seikkaan. Nimittäin vuonna 2021 Euroopan komissio ilmaisi huolensa siitä, miten Italia aikoo valvoa koronapandemiasta toipumiseen kerätyn elvytyspaketin varainkäyttöä. Huolena on tietysti se, että nämä elvytysrahat päätyisivät lopulta Italian mafian haltuun!

Huoli on sinänsä ihan aiheellinen. Italia on EU:n 27 jäsenmaalle jaettavan 750 miljardin euron elvytyspaketin suurin hyötyjä ja sen osuus koko potista on yli 200 miljardia euroa.

Kun Italia huhtikuussa 2020 esitteli EU:lle alustavan suunnitelmansa siitä miten elvytysmiljardit käytetään, komissio ei hyväksynyt sitä vaan vaati useisiin yksityiskohtiin lisäselvityksiä. Nimittäin osa Italian suunnitelimista aloista, johon elvytysrahaa kodennetaan kuuluu mafiajärjestöjen keskeisimpiin tulonlähteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennus- ja terveysala, joihin tiedetään mafian jo aikaisemminkin pesiytyneen.

Monia huolestuttaa valuvatko EU:n Koronamiljardit mafiosojen taskuun // Shutterstock

Italian viranomaisten mafiatutkintaa koordinoivan viraston johtaja Maurizio Vallone on kertonut, että rikollisryhmät alkoivat jo vuonna 2020 soluttautua yritykseen, joiden he arvioivat saavan rahaa massiivisesta elvytyspaketista.

No nyt vuonna, 2022 EU:n koronamiljardit ovat alkaneet virrata Italiaan. Italia vakuuttaa, että kaikkien elpymisrahaston urakkakilpailuhin osallistuvien yritysten taustat selvitetään viimeistä piirtoa myötön. Jos herää epäilys yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen yritys menettää urakan, eikä se voi osallistua vastaavanlaisiin kilpailutuksiin 3 vuoteen.

Italia pyrkii myös kovin keinoin estämään rahanpesua ja kaikki tietyn summan ylittävät rahoitustapahtumat pitää Italiassa ilmoittaa keskuspankille.

Aika tulee ehkä näyttämään, ohjautuvatko miljardit rikollisten taskuun! Vaikka paljon työtä mafian kitkemiseksi yhteiskunnasta onkin tehty, niin pitää muistaa että esimerkiksi Cosa Nostran johtajaa Matteo Messina Denaroa ei ole saatu kiinni!

Mafialla on siis edelleen vaikutusvaltaa Italiassa, vaikka sen toimintatavat ovatkin vuosikymmenten saatossa muuttuneet. Cosa Nostra ei myöskään ole ainoa tällä hetkellä ainoa mafia-organisaatio, joka Italiassa vaikuttaa!

Lähteitä ja tutkittavaa

https://historianet.fi/rikokset/pikaopas-mafian-aika-italiassa

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005920661.html

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/italia-taistelee-eu-tukia-havittelevaa-mafiaa-vastaan-2/

https://suomenkuvalehti.fi/ulkomaat/mafia-janoaa-eun-elvytysrahaa-rikollisjarjestot-ovat-jo-pitkaan-soluttautuneet-yrityksiin/?shared=1184671-7c6e5dda-4

https://suomenkuvalehti.fi/ulkomaat/corona-nostra-italian-mafia-kylvi-pandemian-heikentamaan-maahan-siemenet-joista-se-hyotyy-pitkaan/?shared=1127238-424eab9e-4

https://suomenkuvalehti.fi/ulkomaat/mafian-salattu-arki-paljastuu-naiset-elavat-kaytannossa-vankeina/?shared=34361-829efbf3-4

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/05/mafia-saa-voimansa-yhteiskunnan-heikkouksista

https://yle.fi/uutiset/3-7659448

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005650627.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005452740.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kun-italialaistuomarit-rajaytettiin-ilmaan-italian-valtio-alkoi-neuvotella-mafian-kanssa-italiassa-tehtiin-oikeushistoriaa/6874552#gs.2zlf8p

https://wearepalermo.com/the-history-of-sicilian-mafia/

https://www.britannica.com/topic/Mafia

https://historianet.fi/rikokset/mussolinin-sota-mafiaa-vastaan

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/eu-n-koronamiljardit-virtaavat-italiaan-rahoja-kuitenkin-havittelevat-myos-mafiosot-joiden-talous-on-kuralla/8397670#gs.3q9no7

Historia ja yhteiskunta

Petteri Mikkonen

Kiinnostunut kaikesta! Youtuben parhaat dokumentit!