Mitä sinulle tapahtuu kun joudut koomaan?

Petteri Mikkonen
Petteri Mikkonen

🛌 Mikä on kooma?

Kooma on syvän tajuttomuuden tila, jossa oleva henkilö ei tiedosta ympäristöään eikä reagoi minkäänlaisiin ulkoisiin ärsykkeisiin. Kooma-potilasta ei voida myöskään herättää tuottamalla hänelle kipua tai kohdistamalla häneen voimakkaita valo-ärsykkeitä.

Jos joudut syvään koomaan, myös hengittäminen voi olla mahdotonta ilman hengityskonetta. Pitkään jatkuneessa koomassa potilas voi vaipua Vegetatiiviseen tilaan, jossa hänen ruumiinsa on edelleen hengissä, mutta ne aivojen osat, jotka tekevät hänestä persoonan, ovat kuolleet.

Vegetatiivisesta tilasta käytetään usein virheellisesti termiä aivokuolema. Vegetatiivisessa tilassa oleva henkilö voi pysyä hengityskoneen avulla elossa useiden vuosien ajan. Aivokuolleen henkilön sydän puolestaan lakkaa lyömästä muutaman päivän kuluttua onnettomuudesta, vaikka elintoimintoja yritettäisiin pitää keinotekoisesti yllä.

💥 Mikä voi aiheuttaa kooman?

Ihminen voi päätyä koomaan monella eri tavalla. Esimerkiksi vakava auto-onnettomuus voi aiheuttaa iskun päähän. Tällöin kooman aiheutti suora väkivalta. Väkivalta voi olla myös epäsuoraa. Laskettelija voi esimerkiksi pyöriä mäkeä alas niin, että kiihtyvyys saa aikaan aivokudoksen repeämisen.

Kooma voi olla myös jonkin pitkäaikaisen sairauden seuraus. Esimerkiksi henkilö saattaa vajota maksakoomaan maksakirroosin viimeisessä vaiheessa. Myös diabeetikon voi vaivuttaa koomaan vaarallisen korkeaksi kohonnut verensokeri.

Joissakin tapauksissa kooma voidaan aiheuttaa myös keinotekoisesti. Tällöin syvä tajuttomuuden tila aiheutetaan lääkkeiden, kuten barbituraattien, avulla.

Koska kooma voi olla seurausta monesta erilaisesta asiasta, myös sen lääketieteellinen tutkiminen ja ymmärtäminen voi olla hankalaa. Eräs teoria on se, että kooma oli eräänlainen aivojen vikasietotila, jonka aikana se pyrkii korjaamaan siihen kohdistuneet vahingot. Koomalla voidaan tarkoittaa myös hieman erilaisia tietoisuuden tiloja. Koomasta puhuttaessa ei siis aina ole kyse vegetatiivisesta tilasta, jossa potilas on täysin vailla tietoisuutta itsestään ja ympäristöstään.

⏳ Kuinka kauan ihminen voi olla koomassa?

Kooma voi kestää päivistä useisiin vuosiin tai jopa vuosikymmeniin! On huomattu, että joissakin tapauksissa koomassa olevilla potilailla tietyt aivojen alueet ovat olleet aktiivisempia kuin hereillä olevilla ihmisillä. Syvä tajuttomuus ei siis välttämättä ole suoraviivaista aivotoiminnan heikkenemistä.

Maailman pitkäaikaisin koomapotilas on yhdysvaltalainen Edwarda O’Bara. Hän sairasti Diabetestä ja vaipui korkeasta verensokerista aiheutuneeseen koomaan vuonna 1970. Edwarda oli tuolloin 16 vuotias. Hän vietti koomassa 42 vuotta.

Edwarda O'Bara ennen koomaan joutumista 

Toisaalta maailmalta löytyy myös paljon tapauksia, missä pitkänkin kooman jälkeen potilas on herännyt. Esimerkiksi Terry Wallis niminen henkilö joutui auto-onnettomuuteen 13.7.1984. Kun hänet löydettiin onnettomuuspaikalta hän ei liikkunut eikä reagoinut mihinkään. Wallisin todettiin kuitenkin hengittävän. Vuoden koomassa olon jälkeen Terry Wallisin katsottiin siirtyneen minimalistiseen tietoisuuden tilaan, jossa saattaa esiintyä ajoittain hyvin matala-asteista tietoisuutta.

19 vuoden jälkeen, vuonna 2003, Wallis heräsi syvästä tajuttomuudesta ja vastasi häntä hoitaneen sairaanhoitajan esittämään kysymykseen. Täysin Wallis ei kuitenkaan koskaan toipunut.

⚡️ Sähköimpulssihoito

Viime vuosina on tullut positiivisia tuloksia tutkimuksessa, jossa tutkijat altistivat koomapotilaiden aivot viitenä peräkkäisenä päivänä 20 minuuttia kestäville sähköimpulsseille.

Kokeessa sähkö suunnattiin potilaiden otsalohkoon. Tämä aivojen osa liittyi sosiaaliseen käyttäytymiseen ja erilaisten asioiden järkeilyyn. Kokeessa oli yhteensä 16 koomapotilasta, joista 9 osoitti selviä tietoisuuden merkkejä sähköhoidon jälkeen. Menetelmä kaipaa kuitenkin lisätutkimuksia, sillä tässä kokeessa kaikki 9 potilasta vajosivat takaisin minimalistisen tietoisuuden tilaan.

👨‍⚕️ Miten koomassa olevaa potilasta hoidetaan?

Pahan onnettomuuden jälkeen, jossa aivoihin on kohdistunut voimakas isku, kooma voi olla henkilön kannalta myös hyvä asia.

Potilasta saatetaan pitää keinotekoisesti koomassa esimerkiksi silloin kun potilaalla on äärimmäisen voimakkaita kipuja tai silloin kun halutaan laskea aivokudoksen turvotusta.

Koomassa olevan potilaan nestetasapainoa ja erityisesti natrium-tasoa, joka vaikuttaa aivojen toimintaan, tarkkaillaan jatkuvasti. Tämän lisäksi koomassa olevan ihmisen ruumiinlämpö pyritään pitämään 35-36 asteen välillä. Tämä tehdään siksi, että ruumiinlämmön kohoaminen pahentaa merkittävästi aivovammaa.

Syvässä tajuttomuuden tilassa olevaa potilasta pitää myös liikutella jatkuvasti, sillä pitkä paikallaanolo aiheuttaa makuuhaavoja, jotka pahimmillaan voivat ulottua luuhun asti.

🦾 Mitä tapahtuu koomasta heräämisen jälkeen?

Pitkäaikaisesta koomasta herääminen ei koskaan tapahdu vain "nappia painamalla". Jos potilas ei ole päätynyt vegetatiiviseen tilaan, niin herääminen muutaman ensimmäisen vuoden aikana ei ole mikään ihme. On kuitenkin hyvin todennäköistä, ettei herännyt potilas kuntoudu entiselleen, vaan hänellä pysyviä fyysisiä ja henkisen tason alenemisia.

Tämän lisäksi kuntoutuminen on hidasta ja voi kestää useiden vuosien ajan. Kuntoutumisesta tekee erityisen haastavan se, että yleensä sekä keho että mieli ovatt kooman seurauksena vaurioituneet.

Ihminen

Petteri Mikkonen

Kiinnostunut kaikesta! Youtuben parhaat dokumentit!